VEELGESTELDE VRAGEN

FAQ

Zonne-energie is energie die wordt opgewekt uit de straling van de zon. Deze straling kan worden omgezet in elektriciteit door middel van zonnepanelen. Zonnepanelen zijn opgebouwd uit zonnecellen, die zonlicht omzetten in gelijkstroom. Een omvormer zet deze gelijkstroom vervolgens om in wisselstroom, die gebruikt kan worden voor het huishouden of kan worden terug geleverd aan het elektriciteitsnet.

Het gebruik van zonne-energie heeft veel voordelen. Ten eerste is het een duurzame bron van energie die nooit opraakt. Het is dus een schone én groene manier van energieopwekking die bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het behalen van klimaatdoelen. Daarnaast zijn zonnepanelen relatief onderhoudsarm en gaan ze lang mee. Het is dus een investering op de lange termijn die zichzelf op den duur terugverdient.

Al met al is zonne-energie een slimme en duurzame keuze voor iedereen die wil bijdragen aan een betere toekomst voor onze planeet. Bij Panelen Outlet kun je terecht voor de aanschaf van hoogwaardige zonnepanelen en andere toebehoren, waarmee je op een efficiënte manier gebruik kunt maken van zonne-energie.

Een zonnepaneel zet zonlicht om in elektriciteit. De zonnepanelen bestaan uit meerdere zonnecellen die zonlicht opvangen en omzetten in gelijkstroom. De zonnecellen zijn gemaakt van halfgeleidende materialen, zoals silicium. Wanneer zonlicht op de zonnecellen valt, creëert dit een elektrisch veld in de cellen, waardoor elektronen gaan stromen en gelijkstroom wordt opgewekt. De gelijkstroom die wordt opgewekt is echter nog niet bruikbaar voor het elektriciteitsnet thuis. Daarom is er een omvormer nodig om de gelijkstroom om te zetten in wisselstroom die geschikt is voor gebruik in huis. Op deze manier kan de opgewekte energie door de zonnepanelen worden gebruikt om bijvoorbeeld apparaten te laten werken en verlichting te laten branden. Als er meer stroom wordt opgewekt dan er wordt gebruikt, kan deze worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet, waardoor de energiemeter terugdraait en er energie wordt bespaard.

De omvormer is het apparaat dat de gelijkstroom (DC) die wordt opgewekt door de zonnepanelen omzet in wisselstroom (AC) die kan worden gebruikt door huishoudelijke apparaten en kan worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. De omvormer is een belangrijk onderdeel van het zonnestroomsysteem en zorgt ervoor dat de opbrengst van de zonnepanelen optimaal wordt benut. Er zijn verschillende soorten omvormers op de markt, waaronder string-omvormers, micro-omvormers en power optimizers. Het type omvormer dat het beste bij een specifieke installatie past, hangt af van verschillende factoren, waaronder de grootte van de installatie en de gewenste prestaties. Het is belangrijk om een kwalitatief hoogwaardige omvormer te kiezen om de betrouwbaarheid en prestaties van het zonnestroomsysteem te optimaliseren.

De energie die wordt opgewekt door de zonnepanelen moet worden omgezet naar bruikbare wisselstroom voordat het kan worden gebruikt of teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Dit gebeurt met behulp van een omvormer. De omvormer zet de gelijkstroom (DC) van de zonnepanelen om naar de wisselstroom (AC) die nodig is voor gebruik in huis of teruglevering aan het net.

De opgewekte energie wordt via de omvormer aan het elektriciteitsnet geleverd. Dit kan op twee manieren gebeuren: de opgewekte energie kan direct worden gebruikt in huis (zelfconsumptie), of het kan teruggeleverd worden aan het elektriciteitsnet. Als er op dat moment meer energie wordt geproduceerd dan er verbruikt wordt, wordt de overgebleven energie teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Dit gebeurt door de slimme meter die bijhoudt hoeveel energie er wordt verbruikt en teruggeleverd. De teruggeleverde energie kan vervolgens worden verrekend met de energierekening of worden gesaldeerd.

Wp (Watt piek) is een term die gebruikt wordt om het vermogen van een zonnepaneel aan te duiden. Het geeft het maximale vermogen aan dat een zonnepaneel onder ideale omstandigheden kan leveren, namelijk wanneer de intensiteit van het zonlicht 1000 Watt per vierkante meter bedraagt, het zonnepaneel op de juiste manier is georiënteerd en de temperatuur van het paneel 25 graden Celsius is.

Het Wp-vermogen van een zonnepaneel is belangrijk bij het bepalen van de opbrengst van het paneel. Hoe hoger het Wp-vermogen, hoe meer stroom een paneel kan opwekken. Het is echter wel belangrijk om te beseffen dat het Wp-vermogen alleen geldt onder ideale omstandigheden en dat de opbrengst van een zonnepaneel in de praktijk kan afwijken, afhankelijk van factoren zoals de oriëntatie van het paneel, de hellingshoek, de intensiteit van het zonlicht en de temperatuur.

Kilowattuur (kWh) is een maateenheid voor de hoeveelheid energie die in één uur wordt verbruikt of opgewekt. Een apparaat van bijvoorbeeld 1 kilowatt (kW) verbruikt of produceert in één uur 1 kWh. Het is een veelgebruikte eenheid om de hoeveelheid energie die wordt opgewekt of verbruikt door bijvoorbeeld zonnepanelen of huishoudelijke apparaten te meten. Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt ongeveer 3.500 kWh per jaar. Bij het kopen van zonnepanelen is het belangrijk om te weten hoeveel kWh de panelen kunnen opwekken, zodat je een idee hebt van hoeveel energie je kunt besparen en hoe snel de investering zich terugverdient.

Dit is af te lezen op uw (slimme) meter. Bij een ouderwetse meter met draaischijf is dit niet af te lezen. Neem dan contact op met je netwerkbeheerder. In bepaalde gevallen moet jouw meter vervangen worden om je eigen opgewekte energie te kunnen verrekenen (salderen). 

Je kunt de aan het energiebedrijf geleverde energie aflezen op je (slimme) energiemeter. Op de meeste huizen is een digitale meter geïnstalleerd, waarop je het verbruik en de teruglevering kunt aflezen. Vaak zijn er twee tarieven op de meter te zien, namelijk het normale tarief en het daltarief. Het daltarief is een goedkoper tarief dat geldt tijdens daluren, vaak in de avond en het weekend. Het is afhankelijk van je energiecontract of je ook gebruik kunt maken van dit daltarief. Bij oudere huizen is vaak nog een analoge meter geïnstalleerd, waarop je het totale verbruik kunt aflezen. In dit geval moet je zelf bijhouden hoeveel energie je hebt teruggeleverd of een nieuwe meter aanschaffen.

Als je zonnepanelen hebt en je levert energie terug aan het elektriciteitsnet, dan wordt deze teruglevering verrekend met je energierekening. De manier waarop dit gebeurt, verschilt per energieleverancier. Meestal wordt de teruglevering verrekend met de verbruikte energie. Dit wordt ook wel salderen genoemd.

Wanneer je meer energie teruglevert dan je verbruikt, wordt dit overschot aan energie niet vergoed door de energieleverancier. Wel kun je in sommige gevallen een terugleververgoeding krijgen. Dit is een vergoeding voor de energie die je teruglevert aan het net.

Het is verstandig om bij je energieleverancier na te vragen hoe zij de teruglevering verrekenen en of je in aanmerking komt voor een terugleververgoeding. Zo kun je een weloverwogen keuze maken bij de aanschaf van zonnepanelen en weet je waar je aan toe bent wat betreft je energierekening.

Ja, energieleveranciers en netwerkbeheerders zijn verplicht om mee te werken aan het terugleveren van energie. Dit is vastgelegd in de Elektriciteitswet en de Energiewet. De energieleverancier is verplicht om de teruggeleverde energie te verrekenen met de afgenomen energie op de jaarafrekening. De netwerkbeheerder is verantwoordelijk voor het transport van de opgewekte energie naar het elektriciteitsnet. Zij moeten ervoor zorgen dat de aansluiting geschikt is voor het terugleveren van energie en dat de teruggeleverde energie veilig en betrouwbaar wordt getransporteerd. Het kan zijn dat er kosten verbonden zijn aan het terugleveren van energie, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een geschikte meter of aanpassingen aan de aansluiting. Raadpleeg hiervoor de energieleverancier of netwerkbeheerder.

De grootte van een zonnepanelen installatie is afhankelijk van verschillende factoren. Ten eerste is het belangrijk om te weten hoeveel energie je verbruikt. Dit kun je achterhalen door bijvoorbeeld je energierekening te bekijken. Vervolgens kun je berekenen hoeveel zonnepanelen je nodig hebt om dit verbruik te dekken.

Daarnaast speelt ook de beschikbare ruimte op je dak een rol. Hoeveel zonnepanelen je kunt plaatsen is afhankelijk van de oppervlakte van je dak en de schaduw die erop valt. Verder kun je rekening houden met de hellingshoek en de oriëntatie van je dak ten opzichte van de zon.

Het is ook goed om te weten dat je niet altijd je volledige energieverbruik hoeft te dekken met zonnepanelen. Een gedeeltelijke dekking kan ook al zorgen voor een flinke besparing op je energierekening. Panelen Outlet is dé specialist op het gebied van zonnepanelen en kan je helpen om de juiste grootte van de installatie te bepalen.

Dat hangt af van verschillende factoren, zoals de beschikbare ruimte op het dak, de oriëntatie van het dak en de schaduwval. Ook speelt het vermogen van de zonnepanelen een rol. Over het algemeen wordt aangeraden om de omvormer niet meer vermogen te laten verwerken dan hij aankan, om beschadiging te voorkomen en de levensduur te verlengen. Panelen Outlet kan een schatting maken van het aantal zonnepanelen dat je kunt plaatsen op basis van deze factoren. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar jouw energieverbruik en de gewenste opbrengst van de installatie. Wij kunnen jou hierin adviseren.

Een zonne-energieset van Panelen Outlet bestaat uit verschillende onderdelen die nodig zijn voor het opwekken van zonne-energie. De set bevat allereerst één of meerdere zonnepanelen, afhankelijk van de grootte van de set. Daarnaast bevat de set ook een omvormer, die de gelijkstroom van de zonnepanelen omzet in bruikbare wisselstroom.

Om de zonnepanelen op het dak te kunnen plaatsen, bevat de set ook montagesystemen en toebehoren zoals kabels, connectoren, een krimptang en een dakdoorvoer. Om de opbrengst van de zonnepanelen te kunnen monitoren, wordt er vaak ook een meetapparaat meegeleverd.

Het aantal panelen en de grootte van de omvormer kunnen worden aangepast aan jouw specifieke wensen en behoeften. Zo kan een zonne-energieset op maat worden samengesteld die optimaal aansluit bij jouw situatie en energiebehoefte. Panelen Outlet biedt verschillende soorten sets aan, variërend van kleine sets voor particulieren tot grote sets voor bedrijven.

Ja, het is mogelijk om de bedrading van een zonnepanelen installatie verkeerd aan te sluiten. Dit kan leiden tot een slechte werking of zelfs schade aan de installatie. Het is daarom belangrijk om de installatie te laten installeren door een ervaren professional. Daarnaast is het van belang om de juiste instructies te volgen bij het aansluiten van de bedrading en de polariteit van de bedrading te controleren voordat de installatie in gebruik wordt genomen. Ook is het raadzaam om de bedrading regelmatig te inspecteren en te controleren op eventuele beschadigingen of losse verbindingen. Als er onzekerheid bestaat over het aansluiten van de bedrading, neem dan contact op met een professional. Bij Panelen Outlet hebben wij een breed assortiment aan toebehoren, waaronder MC4 connectoren en kabels, krimptangen en kabelscharen, om de bedrading veilig en eenvoudig aan te sluiten.

Ja, het installeren van zonnepanelen vereist vaak een extra groep in de meterkast. Dit is nodig omdat de omvormer die de gelijkstroom van de zonnepanelen omzet in wisselstroom voor het elektriciteitsnet, een eigen aansluiting op de groepenkast nodig heeft. Een extra groep in de meterkast is nodig om te zorgen dat de installatie veilig is en om te voorkomen dat er te veel belasting op de bestaande groepen komt te staan. Onze ervaren installateurs kunnen je helpen om te bepalen hoeveel extra groepen je nodig hebt. Zorg er wel voor dat je altijd een gecertificeerde elektricien inhuurt om de installatie uit te voeren.

Het is niet nodig om specifieke maatregelen te nemen om jouw zonnepanelen te beschermen tegen regen of hagel. Onze zonnepanelen zijn speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen verschillende weersomstandigheden, waaronder regen, hagel en sneeuw. De panelen worden getest en gecertificeerd om te voldoen aan de geldende normen voor duurzaamheid en weerbestendigheid.

Het is echter wel belangrijk om te zorgen voor een goede installatie van de panelen om eventuele schade te voorkomen. Dit betekent dat de panelen moeten worden geïnstalleerd volgens de voorschriften van de fabrikant en door een erkende installateur.

Als je je zorgen maakt over extreme weersomstandigheden, zoals zware hagel, kun je overwegen om een verzekering af te sluiten die jouw zonnepanelen dekt. Neem hiervoor contact op met je verzekeraar om te bespreken welke opties er zijn en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Over het algemeen zijn zonnepanelen een duurzame en betrouwbare bron van energie die weinig onderhoud vereist. Door te zorgen voor een goede installatie en periodiek onderhoud uit te voeren, kun je ervoor zorgen dat uw zonnepanelen nog vele jaren energie blijven leveren.

Ja, het is aan te raden om jouw zonnepaneleninstallatie regelmatig te onderhouden om ervoor te zorgen dat deze optimaal blijft presteren. Het onderhoud bestaat uit het controleren van de panelen en bekabeling, het schoonmaken van de panelen en het controleren van de omvormer. Vuil en stof kunnen zich ophopen op de panelen en de prestaties verminderen. Daarom is het aan te raden om de panelen eens per jaar te reinigen met een zachte borstel en water. Daarnaast is het belangrijk om te controleren of de bekabeling nog in goede staat is en of er geen beschadigingen zijn. Dit kun je het beste overlaten aan onze ervaren installateurs. Het regelmatig onderhouden van de zonnepanelen installatie zal ervoor zorgen dat deze optimaal blijft presteren en je maximaal rendement behaalt uit jouw investering.

Dat hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte van je zonnepaneleninstallatie, het aantal zonuren in jouw regio, de oriëntatie en hellingshoek van je dak en natuurlijk de energieprijzen. Over het algemeen kun je uitgaan van een terugverdientijd van zo’n 6 tot 10 jaar. Maar het is goed om te weten dat de levensduur van zonnepanelen veel langer is, vaak wel 25 jaar of meer. Na de terugverdientijd profiteer je dus nog heel lang van gratis stroom! Bovendien draag je op deze manier bij aan een beter milieu en verhoog je de waarde van je huis. Kortom, zonnepanelen zijn niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor de wereld om ons heen.